Personvern

Personvern opplysninger fra TA fisk 

TA fisk har firmaer som tar vare på kundene våres personopplysninger. 

Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler  personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av  personopplysninger. 

Ny personvernlovgivning trådde i kraft mai 2018 og kravene for å behandle personopplysninger ble  innskjerpet ytterligere. Eksempelvis stilles det strengere krav til bruk av samtykke som  behandlingsgrunnlag, dataportabilitet og langt flere virksomheter vil også bli pålagt å ha et eget  personvernombud. 

Et sentralt krav i personopplysningsloven og betyr at det tas hensyn til personvern i alle  utviklingsfaser av et system eller en løsning. Dette skal sørge for at informasjonssystemene oppfyller  personvernprinsippene, og at de ivaretar de registrertes rettigheter. 

For at du skal kunne registrere deg og handle på nettsidene våre, må vi ta vare på noen opplysninger  som for eksempel navn, adresse, telefonnummer og e-post. Dette er grunnleggende informasjon som  vi må ha for å registrere deg og for at vi skal kunne sende varer til riktig adresse.  

Enkelte av våre transportører er de eneste som får tilgang til informasjon som telefonnummer og  adresse for å kunne kontakte deg nærmere et leveringstidspunkt på din adresse. 

Kortnummer oppbevares ikke av TA fisk utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av  eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.  

Hvis du ønsker å inngå avtale om forbrukerfinansiering, må du samtykke til at vi utfører en kredittsjekk  basert på fødselsnummeret ditt. Dersom du faktisk inngår en finansieringsavtale, lagres denne  informasjonen frem til lånet er avsluttet. Fødselsnummeret er påkrevd for rapportering til  ligningsmyndighetene. Etter at lånet er avsluttet blir kredittopplysningene anonymisert og kun brukt for  statistikk.  

Vi samler også inn og oppbevarer loggdata som hvilke kategorier og produkter man kikker eller søker  på, for å kunne lære hva våre kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne  informasjonen benyttes også for å kunne gjøre det mulig å vise deg relaterte produkter eller sende deg  relaterte tilbud. Informasjonen benyttes også for å produsere trafikkstatistikker for bl.a.  kapasitetsplanlegging.

Se våre nye produkter

E-post

post@tafisk.no

Firmainfo

TAFisk DA

Randsfjordvegen 1671,
2866 Enger

ORG: 924 452 730